<code id="gmmhh"></code>
<meter id="gmmhh"></meter>
  1. <label id="gmmhh"><tr id="gmmhh"></tr></label>

   气动制动器

   CX和CX NANO卡钳组件

   • ??榛?/li>
   • 用于中、低制动力(用空气)
   • 用于紧急制动(用弹簧)
   • 于轻型材料(减小的扭矩)
   • 对于频繁更换加工材料是理想的配置
   请求信息

   产品介绍

   卡钳组件的尺寸小,可以在盘上安装一个或多个组件以获得需要的制动扭矩。它们用于中、低功率制动和快速停止制动(用空气),或者为了安全的应急制动(用弹簧)。也可以用尺寸更小的CX NANO版本,在大大缩小的空间里得到相当大的制动扭矩。

   产品参数

     6 bar压力下的切向力 最大压力
   CX nano(用空气) 510 N 6 bar
   CX(标准型) 1682 N 6 bar
   CX 降低扭矩到10% 153 N 6 bar
   CX降低扭矩到16% 286 N 6 bar
   CX降低扭矩到40% 675 N 6 bar
   CX降低扭矩(用弹簧) 1000 N 6 bar

   资料下载

     Datasheet Drawing PDF Drawing Dwg 3D User manual
   CX NANO caliper        
   CX caliper        

   应用市场

   纸张 纺织品
   铝箔 电线/线缆
   塑料薄膜    

   产品图片

   ?
   亚博下载